Uppdrag - plottrade dekaler till denna Tesla Roadster (elbil) som körde

på Bananpiren i Göteborg i september 2013.

Gör olika grafiska projekt och

uppdrag  bla affischer och annan marknadsföring för Kulturhållplats Hindås Station sen 10 år. Se gärna: www.kulturhallplats.hindas.net

© 2016  Mia Branzell –  All Rights Reserved.