"Salice" - Glasserie för Nybro Crystal

lanserad under hösten 2017.

 

 

Gör olika grafiska projekt och uppdrag  bla affischer och annan marknadsföring för Kulturhållplats Hindås Station. Se gärna: www.kulturhallplats.hindas.net

Ex på formgivet bruksglas för Nybro Crystal

© 2018 Mia Branzell –  All Rights Reserved.